marsbahis kayıt marsbahis betebet giriş güvenilir casino siteleri mariobet irc forumları istanbul escort istanbul suriyeli escort escort irc forumları maltepe escort kadıköy escort pendik escort ataşehir escort ümraniye escort üsküdar escort kartal escort mersin escort fethiye escort izmir escort escort bayan

genel işletme(tüm üniteler) deneme sınavları

Jade

New Member
Katılım
23 Kas 2012
Mesajlar
20,625
Tepkime puanı
0
Puanları
0
ünite 1

1 Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörleri arasında yer almaz?
A) Doğa
B) Sermaye
C) Girişimci
D) Emek
E) Kâr

2. Bir ülkenin sahip olduğu kaynakların bireyler ve kurumlar arasında dağılımını temel alan kurallar bütününe ne ad verilir?
A) Üretim faktörü
B) Talep
C) Ekonomik sistem
D) Ürün
E) işletme birimi

3. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik mallar arasında yer almaz?
A) tv
B) Masa
C) Gazete
D) Un
E) Göldeki tuz

4. Gereksinim ve isteklerin karşılanması amacıyla mal ya da hizmetleri kullanan bireylere yada örgütlere ne ad verilir?
A) Toptancı
B) Tüketici
C) Perakendeci
D) Müteşebbis
E) Endüstriyel tüketici

5. Üretim faktörlerini bir araya getiren kişiye ne ad verilir?
A) Tüketici
B) Girişimci
C) Firma
D) İşletme
E) Yönetici

6. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin işlevlerinden biri değildir?
A) Üretim araçlarını sağlamak
B) Riskleri üstlenmek
C) Yeni pazarlara açılmak
D) Yeni girdi kaynakları bulmak
E) Ekonomiye müdahale etmek

7. Bir işletmede elektrik üretmek amacıyla kullanılan jeneratör aşağıdaki hangi mal grubuna girer?
A) Dayanıklı üretim malı
B) Dayanıksız mal
C) Ekonomik mal
D) Yardımcı gereç
E) Tüketim malı

8. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin girdilerinden biri değildir?
A) Emek
B) Sermaye
C) Kalite
D) Teknoloji
E) Doğal kaynaklar

9. Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı mal türlerinden biridir?
A) Televizyon
B) Ekmek
C) Şeker
D) Un
E) Hava

10. El kol bacak hareketleri gibi kas gücüne dayanan emek türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiziksel Emek
B) Düşünsel Emek
C) Durumsal Emek
D) Tinsel Emek
E) Özdeksel Emek

11. Aşağıdakilerden hangisi üretim öğeleri arasında yer almaz?
A) Emek
B) Sendika
C) Girişimci
D) Sermaye
E) Teknoloji
12. Aşağıdaki gün ışığı ve yağmur suyu hangi mal grubuna girer?
A) Serbest Mallar
B) Ekonomik Mallar
C) Tüketim Malları
D) Üretim Malları
E) Yatırım Malları

1.E 2.C 3.E 4.B 5.B 6.E 7.A 8.C 9.A 10.A 11.B 12.A


ünite 2

--------------------------------------------------------------------------------

1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sınıflandırılmasında kullanılan bir ölçü değildir?
A) Ulusal köklerine göre işletmeler
B) Üretim araçlarına göre
C) Sendikalara göre işletmeler
D) İşletmeler arası anlaşmalara göre
E) Hukuki yapılarına göre

2. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin özel amaçları arasında yer almaz?
A) Uzun dönemli büyüme
B) Kaliteli mal sunma
C) Kâr elde etmek
D) Toplumsal sorumluluk
E) Çalışanlara uygun ücret verme

3. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin gruplandırılmasın-da kullanılan ölçütler arasında yer almaz?
A) Üretilen mal çeşitlemesi
B) Çalışan sayısı
C) Üretim araçlarının mülkiyeti
D) Hukuki yapısı
E) Ulusal kökleri

4. Aşağıdakilerden hangisi Fayol'un işletmelerde belirlediği işlevlerden biri değildir?
A) Yönetim Faaliyeti
B) Teknik Faaliyet
C) Ticari Faaliyet
D) Finansal Faaliyet
E) Türsel Faaliyet

5. Aşağıdakilerden hangisi kişi işletmelerinden biridir?
A) Anonim
B) Limited
C) Kooperatif
D) Dernek ve tesis şirketleri
E) Kollektif şirket

6. İktisadi malların temel özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Serbest mal olması
B) Ucuz olması
C) Dağıtımının yoğun olması
D) Kolay ulaşılabilir olması
E) Faydalı ve kıt mal olmaları

7. İşletmeye üretim faaliyetleri için gerekli mal ve hizmet sağlayan kuruluşlara ne ad verilir?
A) Üretici
B) Girişimci
C) İşletme
D) Girişim
E) Tedarikçi

8. İşletmelerin Türk hukuk sistemindeki gruplandırılması göz önüne alındığında limitet şirketler hangi gruba dahildir?
A) Sermaye Şirketleri
B) Adi Şirketler
C) Adi Komandit Şirketler
D) Anonim Şirketler
E) Kollektif Şirketler

1.C 2.C 3.B 4.E 5.E 6.E 7.E 8.A

ünite 3

--------------------------------------------------------------------------------

1. İşletmelerin büyük yerleşim merkezlerinin çevresinde düzenli ve planlı olarak toplandığı yerlere ne ad verilir?
A) Serbest Bölge
B) Ekonomik Sistem
C) İş Alanı
D) Organize Sanayi Bölgesi
E) Sanayi Sitesi

2. İş analizleri iş bölümü ve uzmanlaşma yetki ve sorumluluk dağılımı gibi araştırmalar aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

A) Ekonomik Araştırmalar
B) Örgütsel Araştırmalar
C) Teknik Araştırmalar
D) Finansal Araştırmalar
E) Yasal Araştırmalar

3. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kuruluş kararındaki ilk aşamadır?
A) Üretimin değerlendirilmesi
B) Yapılabilirlik projesi
C) Yatırım düşüncesinin oluşması
D) Ön proje araştırması
E) Üretime geçiş

4. Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlik projesi araştırmalarında yer almaz?
A) Ekonomik Araştırmalar
B) Finansal Araştırmalar
C) Örgütsel Araştırmalar
D) Fiziki Araştırmalar
E) Yasal Araştırmalar

5. Kuruluşların önceden belirledikleri çevre politikası ve çevresel hedeflere uygun bir yönetim sistemi kurmalarını aşağıdakilerden hangisi belirler?
A) ISO 14000
B) ISO 9000
C) ISO 9001
D) ISO 9002
E) ISO 9002/2

6. Yapılabilirlik projesinin somutlaştırıldığı ve ayrıntıların belirlendiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yatırım düşüncesi
B) Kesin proje
C) Ön proje
D) Yapılabilirlik araştırması
E) Yatırım

7. Küçük işletmelerin kuruluş yeri seçiminde küçük sanayi sitelerini tercih etmesi aşağıdaki etkenlerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?
A) Hammadde
B) Özendirme önlemleri
C) Atıklar
D) Çevresel önlemler
E) Enerji ve yakıt

8. Kuruluş karar sürecinde arsa makine araç ve gerecin satın alınması aşağıdaki hangi aşamada gerçekleştirilir?
A) Kesin proje
B) Üretime geçiş
C) Projenin uygulanması
D) Değerlendirme
E) Yatırım kararı

9. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kuruluşundaki yatırım kararı aşamaları arasında yer almaz?
A) Yatırım düşüncesi
B) Yapılabilir araştırmaları
C) Eşgüdümsel analiz
D) Kesin proje
E) Projenin uygulanması

10. Kuruluş karar sürecinde projenin somutlaştırılması ve ayrıntıların belirlenmesini içeren aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kesin proje
B) Üretime geçiş
C) Yatırım
D) Ön proje
E) Değerlendirme
11. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin seçecekleri kuruluş yeri etkenlerinden biri değildir?
A) Ulaştırma
B) Teknoloji düzeyi
C) İklim koşulları
D) Enerji ve yakıt
E) İşgücü

12. Aşağıdakilerden hangisi yasal araştırmalar kapsamında yer almaz?
A) Sermaye gereksinimi
B) Kredi sağlama olanakları
C) Kuruluş giderleri
D) Mali sorumluluğu sınırlama
E) Bakım onarım olanakları

1.D 2.B 3.C 4.D 5.A 6.B 7.B 8.C 9.C 10.A 11.B 12.E

ünite 4

--------------------------------------------------------------------------------

1. İşletmenin daha önce satın aldığı girdileri kendisinin üretmeye başlamasına ne ad verilir?
A) İleriye doğru dikey büyüme
B) Yatay büyüme
C) Geriye doğru dikey büyüme
D) Dikey birleşme
E) Tam birleşme

2. Aşağıdakilerden hangisi işletmeyi büyümeye zorlayan nedenlerden değildir?
A) Çevrenin etkisi
B) Pazarlama
C) Üretim faaliyeti
D) Finansman
E) Bireysel ilişkiler

3. Hisse senetleri satın alınarak sağlanan birleşmeye ne ad verilir?
A) Tröst
B) Holding
C) Kartel
D) Konsorsiyum
E) Konsern

4. Aynı faaliyette bulunan iki işletmenin birleşmesiyle oluşan büyümeye ne ad verilir?
A) Yatay Birleşme
B) Dikey Büyüme
C) Tam Birleşme
D) Dış Büyüme
E) İç Büyüme

5. Gazete çıkaran bir basın kuruluşunun kağıt fabrikasını satın alması ne tür büyümeye örnektir?
A) İleriye doğru dikey birleşme büyüme
B) İleriye doğru dikey büyüme
C) Geriye doğru dikey birleşme
D) Geriye doğru yatay büyüme
E) Yatay büyüme

6. İki veya daha fazla işletmenin tek bir işletme haline gelmesine ne ad verilir?
A) Dış büyüme
B) Geriye doğru dikey büyüme
C) Geriye doğru dikey birleşme
D) İleriye doğru dikey birleşme
E) Tam birleşme

7. Üretim sınırlandırmasına gidilerek fiyatın belli bir seviyenin altına düşürülmemesinin sağlanmasına ne ad verilir?
A) Konsern
B) Tröst
C) Fiyat Karteli
D) Miktar Karteli
E) JointVenture

8. İşletmelerin hem hukuki hem de iktisadi bağımsızlıklarını kaybettikleri birleşme türüne ne ad verilir?
A) Tröst
B) Kartel
C) Holding
D) Konsorsiyum
E) JointVenture

9. Aynı sektördeki iki işletmenin tüketici aleyhine olarak kârlarını arttırmak için birleşmelerine ne ad verilir?
A) Kartel
B) Konsern
C) Tröst
D) Konsorsiyum
E) Konsolidasyon

10. İşletmelerin aynı üretim dalında faaliyet boyutlarını genişletmesine ne ad verilir?
A) Dikey Büyüme
B) Koordineli Büyüme
C) Dış Büyüme
D) İç Büyüme
E) Yatay Büyüme

11. Aynı ürünün değişik özelliklerle piyasaya sürülmesine ne ad verilir?
A) Promosyon
B) Reklam
C) Ürün farklılaştırması
D) Pazar farklılaştırması
E) Kampanya

12. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüme nedenlerinden biri olarak gösterilir?
A) Kaliteli Hizmet Sunmak
B) Rekabette Finansal Üstünlük Sağlamak
C) Üretim Hacmini Arttırmak
D) Çalışan Sayısını Azaltmak
E) Satış Giderlerinden Tasarruf Etmek

13. Giysi üreten bir işletmenin ürettiği ürünleri mağazalar yoluyla satması yerine satış mağazaları açarak satması aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilir?
A) Dikey Birleşme
B) İleriye Doğru Dikey Büyüme
C) Geriye Doğru Dikey Büyüme
D) Dış Büyüme
E) Yatay Birleşme

14. Konsern anlaşmaları ile tröst arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konsernde amaç maliyeti düşürmektir.
B) Konsernde amaç rekabeti eşitlemektir.
C) Konsernde amaç kârı arttırmaktır.
D) Tröstte amaç maliyeti düşürmektir.
E) Konsernde amaç yeni bir oluşum ortaya koymaktır.

1.C 2.E 3.B 4.A 5.C 6.E 7.D 8.A 9.A 10.E 11.C 12.D 13.B

14.A


ünite 5

--------------------------------------------------------------------------------

1. Herhangi bir eylemin kabul edilebilir bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan temel kurallar ya da değişkenlere ne ad verilir?
A) Töre B) Gelenek C) Düzen D) Etik E) Yasa

2. İşletmelerde en çok görülen etik dışı davranış nedir?
A) Yasak mal satmak
B) Hırsızlık
C) Sahtecilik
D) Zimmet
E) Hediye ve rüşvet verme

3. İşle ilgili neyin doğru neyin yanlış neyin adil neyin haksız olduğunu gösteren kurallar inançlar bütününe ne ad verilir?
A) İş ahlakı
B) Görgü
C) Töre
D) Yasa
E) Disiplin

4. İnsani değerler ışığında işletme işlevlerinin doğru olarak yerine getirilmesi çabalarına ne ad verilir?
A) İşletme etiği
B) Politika
C) Program
D) Disiplin
E) Görgü

5. Korsan ve sağlığa aykırı mal üretip satmak hangi etik dışı davranışın konusudur?
A) Denetim dışı davranış
B) Görevi ihmal etme
C) Görevde hatalı davranma
D) Görevi kötüye kullanma
E) Görevi bilinçli olarak sürekli kötüye kullanmak

6. Aşağıdakilerden hangisi etik sorunların çıkabileceği bölümlerden biri değildir?
A) Finans
B) Muhasebe
C) Pazarlama
D) Üretim
E) Yönetim

7. Etik açısından yerinde olmayan davranış biçimleri göz önüne alındığında; "harcamalarda sahtecilik yapma" hangi tür davranış biçimi içinde ele alınır?
A) Denetim dışı
B) Görevde hatalı davranma
C) Görevi kötüye kullanma
C) Görevi bilinçli olarak sürekli kötüye kullanma
E) Duruma göre görevi kötüye kullanma

8. Etik açısından yerinde olmayan davranış biçimleri göz önüne alındığında; "rüşvet verme" hangi tür davranış biçimi içinde ele alınır?
A) Denetim dışı
B) Görevde hatalı davranma
C) Görevi kötüye kullanma
D) Görevi bilinçli olarak sürekli kötüye kullanma
E) Duruma göre görevi kötüye kullanma

1.D 2.E 3.A 4.A 5.E 6.D 7.A 8.C


ünite 6

--------------------------------------------------------------------------------

1. Planlama ile başlayıp denetim ile sona eren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bürokrasi Yaklaşımı
B) Yönetim Süreci Yaklaşımı
C) Klasik Yönetim Yaklaşımı
D) Neo-Klasik Yaklaşım
E) Bilimsel Yönetim Teorisi

2. İnsan davranışlarına önem veren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasik Yaklaşım
B) Modern Yaklaşım
C) Neoklasik Yaklaşım
D) Sistem Yaklaşımı
E) Durumsallık Yaklaşımı

3. İşletme yönetiminde ve karar verme mekanizmasında belli bir ailenin üyelerinin yer aldığı yönetim tipine ne ad verilir?
A) Profesyonel Yönetim
B) Ailesel Yönetim
C) Orta Yönetim
D) Tepe Yönetim
E) Siyasal Yönetim

4. Grup halinde çalışma ve çalışma hayatındaki bireyler ile ilişki kurma yeteneğine ne ad verilir?
A) Örgütsel Yetenek
B) Liderlik
C) Beşeri İlişkiler Yeteneği
D) Kavramsal Yetenek
E) Teknik Yetenek

5. Belirli bir işbirliği ve ilişki sistemi içinde bir araya gelen insanların faaliyetlerinin düzenlenmesine ne ad verilir?
A) Yönetim
B) Faaliyet
C) Emir
D) Liderlik
E) Komuta

6. Neo-klasik yönetim teorisinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanı makine gibi görmesi
B) İnsana önem vermesi
C) Disipline önem vermesi
D) Kuralcı olması
E) Verimliliğe önem vermesi

7. Yöneticinin işletmeyi bir bütün olarak görebilmesi yeteneğine ne ad verilir?
A) İşlevsel Yetenek
B) Teknik Yetenek
C) Kavramsal Yetenek
D) Örgütsel Yetenek
E) Beşeri İlişkiler Yeteneği

8. Bir görevin yapılmasını başkasından isteme hakkına ne ad verilir?
A) Emir
B) Yetki
C) Komuta
D) Yöneltme
E) Sorumluluk

9. Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan temel kurallara ne ad verilir?
A) Etik
B) Yasa
C) Tüzük
D) Yönetmelik
E) Mevzuat

10. Kısım şefleri ve ustabaşılar işletmede hangi yönetim basamağında yer alır?
A) İlk Basamak Yönetim
B) Orta Yönetim
C) Tepe Yönetim
D) Stratejik Yönetim
E) Taktik Yönetim

11. Etkinlik ve verimliliğin arttırılması için hangi ilkelere uyulması gerektiğini araştıran yönetim teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasik Yönetim Teorisi
B) Neo-Klasik Yönetim Teorisi
C) Sistem Teorisi
D) Durumsallık Teorisi
E) Eşgüdüm Teorisi
12. Bir organizasyon yapısı içinde çalışan insan unsurunu anlama bu unsurun yeteneklerinden yararlanma motivasyon gibi konular üzerinde duran yönetim teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasik Yönetim Teorisi
B) Neo-Klasik Yönetim Teorisi
C) Sistem Teorisi
D) Durumsallık Teorisi
E) Eşgüdüm Teorisi

13. İşletmeleri dış çevreyle karşılıklı etkileşimi olan açık bir sistem olarak kabul eden yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasik Yönetim Yaklaşımı
B) Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı
C) Modern Yönetim Yaklaşımı
D) Tinsellik Yaklaşımı
E) Sistem Yaklaşımı

1.B 2.C 3.B 4.C 5.A 6.B 7.C 8.B 9.A 10.A 11.A 12.B 13.C

alıntı...
 
senetle borç finans gündemi döviz ne kadar kripto para haberleri altın fiyatları halkalı escort avrupa yakası escort şişli escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort şirinevler escort ataköy escort avcılar escort esenyurt escort
Üst Alt