Şafii Mezhebinde Kefaretin Vacib Olduğu Kişi

Jade

New Member
Kefaret, cinsel ilişkide bulunan kocaya vacib olur. Hanımına veya kendisiyle gizli ilişki kurulan kadına, kefaret vacib olmaz. Cinsel ilişkide bulunan erkeğin suçu daha büyük olduğu için, kefaret onun üzerine farz kılınmıştır.
Bu Kefaretin Keyfiyeti
Ramazan orucunun bu şekilde ifsad edilmesiyle vacib olan kefaret, mü'min bir köle âzad etmektir. Kölenin erkek veya kadın olması farket-mez. Köle âzad etmeye gücü yetmezse peşpeşe iki ay oruç tutması gere-kir. Eğer buna da gücü yetmezse, 60 fakiri doyurmalıdır. Bunlardan hiç-birini yapacak durumda değilse, bunlara gücü yettiği zamana kadar kefa-ret borcu üzerinde kalır ve ne zaman bunlardan birini yapmaya gücü yeterse o zaman kefaret borcunu eda eder.
Bunun delili, Ebu Hüreyre'den rivayet edilen şu hadîstir: Peygam-ber'e birisi gelerek şöyle dedi:
- Helak oldum ey Allah'ın Rasûlü!
- Seni helak eden nedir?
- Ramazan'da (oruçlu iken) zevcemle cinsî münasebette bulundum.
- Bir köleyi hürriyete kavuşturacak birşey bulabilir misin?
- Hayır, bulamam.
. - Peki iki ay peşpeşe oruç tutmaya gücün yeter mi?
- Hayır, buna muktedir olamam (hem ben bu felakete oruç yüzün-den uğramadim mı?)
- Altmış yoksulu doyuracak karşılığı bulabilir misin?
- Hayır, bulamam.
Sonra o zat oturdu. Derken Peygamber'e, içi hurma ile dolu (15 sâ' alabilen) bir sepet getirildi. Peygamber o zâta şöyle dedi:
- Bunu (al da) sadaka yap.
- Benden fakir bir yoksula mı vereceğim? Medine'nin karataşh iki ta-rafı arasında buna benim ailemden daha muhtaç bir ev halkı yoktur. Bunun üzerine Hz. Peygamber, azı dişleri görülünceye kadar güldü.
Sonra o kimseye şöyle dedi: 'Haydi hurmayı götür de bunu kendi ailene yedir'.[34]
Âlimler, yemek yedirmeye gücü yeten bir fakirin, kefaretini aile fert-lerine vermesinin caiz olmadığını söylemişlerdir Diğer kefaretler de böy-ledir. Bu hadîste zikredilen durum sadece o kişiye mahsustur. Şunu da belirtelim ki Ramazan orucunu cinsel ilişkide bulunmak suretiyle bozan kişinin, kefaretle beraber orucunu kaza etmesi de vacibdir. Kefaret, cinsel ilişkiyle ifsad edilen günlerin tekerrür etmesiyle tekerrür eder. Ramazan'ın iki gününde cinsel ilişkide bulunarak orucunu ifsad eden kişi, hem o iki günü kaza etmekle, hem de iki kefaret vermekle yükümlüdür. Ramazan'ın üç gününde cima yaparsa, üç kaza, üç kefaretle yükümlüdür.
-----------------
[34] Buharî/1834, Müslim/1111 ve başka muhaddisler
_________________
Kaynak: Büyük Şafii İlmihali
 
Instagram takipçi satın al Betpark giriş Kolaybet giriş Grandpashabet giriş Betgaranti giriş
Üst